Köpa


Objekten kan ses på hemsidan dygnet runt och på plats i lokalen under våra öppettider.


Budstege:   

•Budnivå          Höjning

•20-30                5 kr

•30-100            10 kr

•100-500          20 kr

•500-2000        50 kr

•2000-5000      100 kr

•5000-15000    200 kr

•15000-50000  500 krVid köp tillkommer på de flesta objekt en slagavgift och köpavgift, detta framgår i varje annons.


Lagt bud är bindande.


Betalning kan göras via internet eller på plats i lokalen. Vi tar emot bankkort och swish, ej kontanter.

Betalning och hämtning skall ske inom 7 dagar efter avslutad auktion. Därefter tas en lagringsavgift ut på 100kr per objekt per påbörjad vecka.


Ta med eget emballage vid hämtning.


Om inköpt gods ej betalas / hämtas inom avtalad tid äger AuktionOnNet rätten att sälja om godset för säljarens respektive köparens räkning.


Allt gods säljes i befintligt skick. Om inget annat anges kan man utgå från bruksslitage med avseende på ålder och andra omständigheter. Gräsklippare, skivspelare och allt dylikt med funktion testas ej och inga garantier lämnas för funktion. Möjlighet finns att testa objekten på plats i lokalen innan bud läggs.


Eventuell reklamation skall ske innan godset lämnar lokalen. När det gäller tekniska varor har vi oftast ingen möjlighet att testa funktionen.


Lagen om 14 dagars ångerrätt vid auktionsköp gäller ej här då man har möjlighet att titta på objekten här i lokalen samt lägga bud på plats. Detta enligt distans- och hemförsäljningslagen.


Vid misskötsel av ovanstående villkor stängs kunden av.

Vid eventuella driftsproblem förlängs den aktuella dagens auktion.
Sälja


Gods till försäljning lämnas in på plats i lokalen, ring eller mejla och förhandsboka tid.

Vid större lass kan annan tid än vanliga öppettiderna bokas. Hämtning kan ske efter överenskommelse och till en kostnad av 300kr / man / timme.


Har ni stora objekt eller är osäker på ifall det går att sälja, så hör av er eller maila in bilder så tittar vi på det.


Objekten ligger ute på hemsidan cirka 2 veckor. Det går att förlänga tiden, eller ta med dem i ny auktion om de inte säljs på första försöket.


Försäljningsprovision tas ut, enligt avtal beroende på varuslag.


Osålda objekt skall hämtas inom 7 dagar, därefter ansvaras ej för objekten.


Vid eventuella driftsproblem förlängs den aktuella dagens auktion.
Transport


Vi kan packa och skicka varorna med valfritt fraktbolag. Objekten emballeras omsorgsfullt, men vi tar inte ansvar för skador som kan uppkomma under transport. Frakt debiteras enligt fraktbolagets taxor. Kostnad för emballage tillkommer. Är det aktuellt med att vi skall skicka varorna så kontaka oss direkt efter vunnen auktion (via mejl)  så vi kan packa och väga varorna och därefter meddela dig kostnad för frakt som skall betalas innan varorna skickas.

 


Prisexempel  Spårbart Posten

0-1 kg 63 kr

1-2 kg 98 kr


Vid paket över 2 kg använder vi vanligtvis Schenker.


Villkor


Auktion on nets auktioner

Auktion on net håller både traditionella slagauktioner och onlineauktioner på www.auktiononnet.se . Målet är att utveckla en ny marknadsplats för både köpare och säljare.

Vi värderar och säljer egendom för företag, stat, kommun och konkursförvaltare. Vi tar även emot försäljningsobjekt från privatpersoner.

Vår inriktning är att mot provision förmedla egendom från säljare (uppdragsgivare) till köpare. Köpare kan vara både företag och privatpersoner.


Auktionen

För att vara med och bjuda på auktionerna måste man registrera sig som kund hos auktion on net. Den som lägger bud kan göra detta dygnet runt fram tills auktionerna stänger. Auktionerna avslutas vid ett bestämt klockslag, dock fortsätter auktionen med två (2) minuters intervaller om någon lägger ett bud inom två (2) minuter före utsatt avslutstid.

Om man inte har möjlighet att lägga bud via internet kan man lämna skriftliga bud i våra visningslokaler, alternativt mejla eller faxa in bud, detta måste dock göras senast dagen innan auktionen avslutas, budet registreras då som ett maxbud och budgivaren är med i budgivningen upp till angivet maxbud. Vid föranmälan kan man även delta i hela auktionen på plats i våra lokaler istället för via internet, dock krävs föranmälan så det finns tillräckligt med plats för att alla skall kunna närvara.


Köpare

Köpare är den som vid auktionens slut angivit det högsta budet. (Se info under reservationspris också).

Säljare

Säljare är den som anlitar auktion on net för att genom auktion bjuda ut objekten. I auktion on nets uppdrag ingår vanligtvis att kontrollera, värdera och beskriva objekten. Säljaren ansvarar gentemot auktion on net för att han äger objektet och att inga skulder eller rättsliga fel belastar objektet. Auktion on net företräder säljaren vid frågor och reklamationer.

Försäljningsobjekt

Objekt som bjuds ut till försäljning finns normalt för visning och leverans vid auktion on nets lokaler. Vid vissa försäljningar finns objekten på annan plats vilket alltid framgår av objektsbeskrivningen. De objekt som auktioneras ut säljs i befintligt skick, dvs att objekten säljs i det skick de befinner sig i vid köpetillfället. Fel, brister eller skador som budgivare borde sett vid besiktning före auktionen ansvarar inte säljaren för. Det åligger köparen att själv kontrollera utbjudna objekts skick före köp. I objektsbeskrivningen framgår om buden är inklusive eller exklusive moms. Inropsavgift tillkommer på vissa auktioner, detta framgår då alltid av objektsbeskrivningen.

Plats och tid för visning av försäljningsobjekt kan variera från auktion till auktion, information om visning aviseras i objektsbeskrivningen. Det ankommer således på budgivaren att själv bilda sig en uppfattning om objekten vid visning. Alla objekt säljes i befintligt skick. Som köpare har du undersökningsplikt. Det innebär att du skall undersöka och godkänna objektets skick.


Reservationspris, högsta bud

De flesta objekt som bjuds ut har reservationspris. Högsta bud som avgivits kontrolleras mot säljarens reservationspris. Är reservationspriset uppnått framgår detta vid budgivning. Alla bud är bindande. Efter avslutad auktion skickas faktura till den e-postadress som är angiven för köparen. Har inte reservationspris uppnåtts kan auktion on net kontakta budgivaren i efterhand om säljaren är intresserad av att förhandla försäljningspris. Lagen om 14 dagars ångerrätt vid auktionsköp gäller ej här då man har möjlighet att titta på objekten här i lokalen samt lägga bud på plats. Detta enligt distans- och hemförsäljningslagen.


Betalning

Betalning skall ske omgående, betalningsalternativ framgår av fakturan. Inga objekt lämnas ut innan det att full betalning inkommit. Obetalda fakturor skickas till inkasso efter sju (7) dagar.

Hämtning av objekt

Information gällande tider för avhämtning av objekt framgår i objektsbeskrivning och på fakturan. Till utlämningen skall kopia på faktura och kvitto på betalning medtagas. I vissa fall kan objekt skickas till köparen, detta sker då mot att köparen står för frakt samt ev övriga kostnader så som emballage eller dyl. Skall objekt skickas måste ni omgående kontakta auktion on net för överenskommelse om detta. Hämtas inte objekt på utsatt tid har auktion on net rätt att:

Transportera objektet till köparen på köparens bekostnad.

Debitera lagerkostnad

Häva köpet utan att återbetala köpeskillingen.

Skrivfel och tekniska fel

Auktion on net reserverar sig mot eventuella tryck/skrivfel på sina webbsidor och publikationer. Någon garanti lämnas inte för att bilder på utbjudna objekt exakt återger deras verkliga utseende.

Det står auktion on net fritt att avstå från försäljning, bortse från bud från vissa budgivare samt bestämma om budgivningen skall göras om pga oklarheter om sista bud, tekniska problem, felskrivningar eller andra orsaker. Auktion on net förbehåller sig även rätten att blockera registrerade budgivare. Auktion on net ansvarar inte för kostnader, skada eller följdskada som kan åsamkas budgivare eller uppdragsgivare utifrån vad som angetts ovan eller om bud ej registreras vid till exempel datorfel, kommunikationshinder mm.

Insamling och användning av personuppgifter

Genom att använda www.auktiononnet.se godkänner du nedan angivna villkor och information om insamling och användning av personuppgifter.

Auktion on net begär information av den som skapar ett konto och/eller handlar på www.auktiononnet.se  Den information som lämnas kan kombineras med annan information som lämnats genom andra tjänster på www.auktiononnet.se . Auktion on net sparar även information om ditt operativsystem och din browser, denna information använder auktion on net för att på bästa sätt kunna upprätthålla service, utveckla hemsidan och de tjänster som finns på den samt för att skapa statistik för www.auktiononnet.se. Den information som sparas är t.ex din IP adress, antal besök, domännamn och sökord.

Auktion on net samlar in och använder dina personuppgifter för att kunna driva www.auktiononnet.se samt för att på bästa sätt kunna leverera de tjänster som du använder på www.auktiononnet.se. Person- och organisationsnummer samlas in för att upprätthålla och öka säkerheten samt på grund av bokföringstekniska skäl. Med undantag för nedanstående lämnar Auktion on net inte ut de person- och företagsuppgifter som lämnas på www.auktiononnet.se till utomstående.

Auktion on net lämnar endast ut personuppgifter i de fall lagen kräver detta eller om Auktion on net i god tro anser att det är nödvändigt för att:

Uppfylla föreskrifter i lag eller att efterfölja rättsliga beslut som delgivits Auktion on net

Försvara eller skydda rättigheter eller egendom tillhörande Auktion on net

Att under extraordinära omständigheter skydda den personliga säkerheten för användare av tjänster hos Auktion on net.

Auktion on net skyddar dina personuppgifter genom användning av säkerhetsteknik utformad för att skydda person- och företagsuppgifter från åtkomst, användning och utlämning av/till utomstående. Data lagras på säkrade servrar och konfidentiell information skyddas med kryptering.

Samtliga innehavare och användare av konto på www.auktiononnet.se har personliga lösenord som användare är ansvariga för. Information om lösenord skall aldrig lämnas ut till utomstående. Om användaren delar dator med annan skall användaren alltid logga ut ur datorn för att skydda information i förhållande till andra användare av samma dator.

Auktion on net förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till www.auktiononnet.se om försök till bedrägeri eller missbruk av tjänster som tillhandahålls av www.auktiononnet.se föreligger. Rättsliga åtgärder vidtages om nekad åtkomst inte accepteras.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

Om du registrerar ett användarkonto hos oss kommer vi att lagra samtliga av dina personuppgifter tills dess att du väljer att avregistrera ditt konto hos oss eller begär radering av personuppgifter. Auktion on net förbehåller sig rätten att neka personer och företag åtkomst till de tjänster som Auktion on net tillhandahåller om missbruk av tjänsten eller försök till bedrägeri ägt rum. Rättsliga åtgärder vidtages vid bedrägerier eller missbruk av våra tjänster.


Auktiononnet hanterar alla dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde i kraft 180525. När du registrerar dig som användare ger du Auktion on net tillstånd att använda dina eller företagets uppgifter för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Vem är ansvarig för behandlingen?

Auktion on net, org nr 559033-5690, mailkontakt: info@auktiononnet.se är ansvarig för behandling av personuppgifter (sk personuppgiftsansvarig). Du är alltid välkommen att kontakta oss om du vill ha mer information om vilka personuppgifter som har registrerats om dig och hur vi använder uppgifterna eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar dem. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen.Välkomna och lycka till med era bud!