210901   Webshop

Vi saluför nu Premier Equines produkter och ni hittar produkterna i vår nya webshop. Detta är en traditionell webshop. 

Vi kommer inom kort att starta upp auktionerna igen där vi har både nya och begagnade varor precis stom tidigare.Nytt lager !


Vi har nu flyttat till nya lagerlokaler med större plats, detta gör att vi kan ta emot större partier för försäljning.Köp direkt!


Vi kommer nu att ta in en del varor som kommer att vara återkommande lagervaror och säljas med fasta priser, dessa varor kommer att ligga som egen kategori. Det finns även köp nu priser på vissa auktioner, dessa framgår då i annonserna.